గోదావరికి నిత్యహారతి

జులై 1 నుండి : నిత్య హారతి
ప్రతి పౌర్ణమికి : మహా హారతి
కార్తీక పౌర్ణమి : గోదావరి హారతి ఉత్సవ్
18 పర్వదినాలలో: అఖండ హారతి

18 పర్వదినములు :